Odluka o izboru ponuđača u otvorenom postupku putem mini tendera JN-Radovi na objektima ili djelovima objekata u 2024. godini

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2024/04/15042024-odluka-tekuce.pdf