Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku JN-Nabavka hrane i pića LOT 8

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2024/03/06032024-odluka-o-izboru.pdf