Javni poziv za izbor i imenovanje na upražnjenu poziciju predsjednika Nadzornog odbora JU Djeca Sarajeva sa Prijavnim obrazcem i Izjavom