Rezultati pismenog ispita održanog dana, 5.2.2024. godine i termin za usmeni dio ispita po osnovu Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme objavljenog dana, 20.12.2023. godine