Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku JN- Nabavka – Hrane i pića za 2024. godinu LOT 6 – 9

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2024/01/19012024-9-1495_001.pdf