Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku JN- Nabavka – Hrane i pića za 2024. godinu LOT 1 – 7

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2024/01/19012024-7-1497_001.pdf