Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača JN – Robe- Nabavka lož ulja za 2023. godinu

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2023/11/17112023-odluka-o-izboru-loz-ulje.pdf