Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača JN Robe- Nabvaka i isporuka profesionalne opreme za kuhinje za 2023. godinu