Odluka o izboru najpobvoljnijeg ponuđača JN Radovi-Radovi na sanaciji krovne plohe sa svim pratećim radovima u vrtiću Skenderija za 2023. godinu

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2023/09/20092023-0136_001.pdf