Odluka o isplati novčne naknade za prijevoz na posao i sa posla radnicima JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo za mjesec februar 2023. godine

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2023/07/05072023-1-odluka-05-08-34.pdf