Obavještenje za kandidate o polaganju usmenog ispita po osnovu Javnog oglasa objavljenog 19. aprila 2023. godine