Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača JN – Roba – Nabavka, isporuka i električnih aparata za 2023. godini