Analiza programskih rezultata izvršenja budžeta za period 01.01.-31.12.2021. godine