Poništenja dijela teksta Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme broj: 02-01-751/22 od 15.11.2022.godine