Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača JN-Usluga fiksne telefonije LOT 1 za 2022/23. godinu