Odluka o isplati naknade za korištenje godišnjeg odmora (regresa) radnicima JU „Djeca Sarajevo“ Sarajevo

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2024/04/05072022-1-Odluka-o-isplati-naknade-za-regre-za-2022-godinu-i-spisak-05-08-60-1-1izbrisano.pdf