Odluka o obustavi postupka JN-Nabavka materijala za čišćenje i poliranje – LOT 1 za 2022 godinu

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2022/05/25052022-4861_001.pdf