Kako kroz igru bogatiti saznajni, čulni i stvaralački aspekt razvoja djece?

Mala djeca vole igru, zbog toga što na taj način spoznaju svijet oko sebe. Igra, također predstavlja vrlo bitan aspekt u razvoju govora, ona djecu motivira na izražavanje misli i osjećaja putem kojih razvijaju govorne kompetencije. Ona potiče dijete da se uživi u različite likove ljudi, predmeta i životinja, na kreiranje novih riječi i priča, što bogati njegov rječnik i socijalne vještine.
vrtiću „Biseri“ odgajateljica Maša Šegić je u okviru individualnog stručnog usavršavanja realizirala oglednu aktivnost „Pošla koka na pazar“ sa djecaom iz Mješovite grupe od 6 mjeseci do 3 godine. Cilj aktivnosti je bio da se sistematiziraju dječija saznanja o domaćim životinjama, sa akcentom na kokošku i piliće, te da se obogate saznajni, čulni i stvaralački aspekt razvoja.
Potaknula je djecu da aktivno učestvuju u priči, postavljali su slike na tablu i imitirali životinje koje su prepoznali, pjevali su, plesali i uživaju u postavljenim zadacima u centrima aktivnosti. Najviše su uživali u igri gdje su trebali ubaciti jaje u gnijezdo.

Vrtić “Biseri”
Mješovite grupe od 6 mjeseci do 3 godine

Podijeli na socijalnim mrežama

Facebook
LinkedIn
Twitter
Povezane vijesti