Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu JU “Djeca Sarajeva” Sarajevo broj: 06-01-7/21 od 3.11.2021. godine”, broj: 06-01-7/22 28.4.2022. godine

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2022/05/09052022-Pravilnik-o-izmjenama-i-dopunama-pravilnika-o-radu-06-01-7.pdf