Mali ekolozi u akciji

Organizacijom ekoloških akcija sa djecom predškolskog uzrasta ima za cilj njegovanje životnog stila sa osnovima ekološke etike i buđenje svijesti o važnosti zaštitničkog i humanističkog odnosa prema životnoj sredini kako …

Mali ekolozi u akciji Read More »