Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača JN Usluge izrade akta o procjeni rizika za 2022. godinu

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2022/04/20042022-4435_001.pdf