U sustretu 24. Reviji kulturno-umjetničkog stvaralaštva II dio

U vrtićima JU “Djeca Sarajeva” organiziraju se interne svečanosti kako bi se izabrale najbolje tačke sa kojima će se mališani predstaviti na 24. Reviji kulturno-umjetničkog stvaralaštva za školsku 2021/2022. godinu u organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kanton Sarajevo. Mališani se mogu predstaviti kroz pet oblasti: ples, folklor, igrokaz, recital i vokalnu muziku u skolopu ostvarivanja jednog veoma važnog cilja prdškolskog odgoja i obrazovanja, stvaranja pozirivne slike o sebi i zadovoljavanja potrbe za samoafirmacijom.
Vrtići: “Biseri”, “Leptirić”, “Mašnica”, “Pčelica”,  “Skenderija”, “Višnjik”

 

Vrtić “Biseri”
Vrtić “Biseri” će predstaviti djeca iz Odgojne grupe u 6. godini života sa folklornom tačkom “Kad ja pođoh na Bentbašu”

Vrtić “Leptirić”
Vrtić “Leptirić” će predstaviti djeca iz Odgojne grupe u 6. godini života sa  plesnom tačkom “Budi sretan svaki dan”

Vrtić “Mašnica”
Vrtić “Mašnicu” će predstaviti djeca iz Odgojne grupe u 6. godini života sa  plesnom tačkom  “Lunapark” zbora Pahuljice

Vrtić “Pčelica”
Vrtić “Pčelicu” će predstavljati djeca iz Mješovita grupa od 3 godine života do polaska u školu sa plesnom tačkom “Za bolje sutra”

Vrtić “Skenderija”
Vrtić “Skenderiju” će predstavljati djeca iz Odgojne grupe u 6. godini života sa vokalnom izvedbom uz matricu “Najljepša je domovina”

Vrtić “Višnjik”
Vrtić “Višnjik” će predstaviti djeca iz Odgojne grupe u 6. godini života sa plesnom tačkom “Ples na kiši”

Podijeli na socijalnim mrežama

Facebook
LinkedIn
Twitter
Povezane vijesti