Odluka za pitanja za radna mjesta koje će biti na konkursu za prijem radnika u radni odnos u JU “Djeca Sarajeva”, Sarajevo

  1. Odluka o utvrđivanju liste pitanja za pismeni i usmeni ispit, te liste propisa i literature iz oblasti iz koje će se polagati pismeni i usmeni ispit
    https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2022/03/1-ODLUKA-o-utvrdivanju-liste-pitanja-za-pismeni-i-usmeni-ispit.pdf