Odluka o poništenju postupka u konkurentskom zahtijevu JN-Nabavka i isporuka električnih aparata u JU “Djeca Sarajeva” u 2022. godini

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2022/02/17022022Odluka-o-ponistenju-elektricni.pdf