Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku putem mini tendera JN-Nabavka hrane animalnog porijekla u JU “Djeca Sarajeva” u 2021. godini

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2022/01/07012022-3265_001.pdf