„Zelena radionica” na temu zaštite okoline

Ekologija je nauka koja proučava odnose među živim organizmima, kao i njihov uticaj na okoliš u kojem žive, te uticaj tog okoliša na njih. Ona nam daje rješenje za mnoga životna pitanja. Na prirodu treba gledati i iz esteskog, moralnog, zdravstveno-higijenskog i saznajnog aspekta, kojima se odlikuje ekološka kultura kao sastavni dio izgrađene opće kulture. Ona se javlja kao regulator odnosa čovjeka (društvene zajednice) i prirode. Samo čovjek kod koga takva kultura postoji može da shvati neprocjenljive koristi koje ima od prirode (Kamenov,2004).  
Ekološki odgoj je veoma bitan u razvijanju ekološke svijesti kod djece. Kako bi djeca stekla navike odgovornog ponašanja za zaštitu okoliša i formirala ispravne ekološke stavove potrebno ih je edukovati, a jedan od načina  su eko projekti i eko radionice. U okviru redovne saradnje sa Ekološkim udruženjem „Aleja“ sa Ilidže organizirana je eko radionica pod nazivom „Zelena radionica”. U realizaciji radionice su učestvovala djeca iz odgojnih grupa u 5. i 6. godini života sa učiteljicama Eminom i Lejlom.  Pored pripremljenog materijala za realizaciju ove aktivisti iz udruženja su donirali i vrtiću raznovrsne materijale i sredstva za rad.

Podijeli na socijalnim mrežama

Facebook
LinkedIn
Twitter
Povezane vijesti