Numikon matematički didaktički sistem pomaže djeci u savladavanju strukture brojnog niza od 1 do 10

Numikon je matematički didaktički sistem, kreiran od stručnjaka praktičara sa Oxforda. Pristup podržava rani razvoj predmatematičkih vještina važnih za matematiku. To je opsežan sistem koji pokriva cjelokupno područje brojeva i osnovnih matematičkih operacija. Nudi brojne mogućnosti za igru i istraživanje, te omogućava primjenu na različitim razinama znanja, kod nadarene djece, tipične djece i djece sa teškoćama. Pomaže djeci u: razumijevanju brojeva i brojnog sistema, u računanju i matematičkom mišljenju, u razvijanju mentalnih slika i upoznavanju s matematičkim jezikom. Djeca kreiraju mentalne slike brojeva i matematičkih operacija samostalno. To su “slike” brojeva koje djeca percepiraju taktilno, vizuelno i iskustveno, te otkrivaju odnose između brojeva, da je svaki broj “jedan više od predhodnog” (dostupno na: https://www.dinamikom.eu/blog/odgoj-obrazovanje-i-razvoj/211-numicon-matematicki-didakticki-sustav.html).
U vrtiću “Višnjik” odgajatelji prakticiraju rad sa Numikon setom, koji je djeci interesantan. Mališani se veoma rado igraju, istražuju, prebrojavaju i upoređuju, pri čemu uočavaju vezu između brojeva.  Ponuđeni oblici su uzorci rupica koje predstavljaju brojni niz od 1 do 10.

Podijeli na socijalnim mrežama

Facebook
LinkedIn
Twitter
Povezane vijesti