Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača JN-Nabavka i isporuka teretnog motornog vozila za 2021. godinu