Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača JN-Nabavka i isporuka teretnog motornog vozila za 2021. godinu

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2021/09/24092021ODLUKA-O-IZBORU.pdf