Prvog septembra počinju sa radom dva nova vrtića u općini Novi Grad Sarajevo

https://www.novigradsarajevo.ba/news/default/prvog-septembra-pocinju-sa-radom-dva-nova-vrtica-u-opcini-novi-grad-sarajevo-1630322369