Poslovnik o radu Upravnog odbora JU “Djeca Sarajeva” Sarajevo

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2021/07/29072021Poslovnik-o-radu-UO-JU-Djeca-Sarajevo_FINAL.2021.pdf