Igre sa vodom

Aktivnosti sa vodom su neke od najzabavnijih tokom vrelih ljetnjih dana! Igrajući se sa vodom djeca će se rashladiti, zabaviti, ali i steći nova saznanja: da voda nema mirisa, ni okusa, ni boju, da kruži u prirodi, da nam treba za život, hranu, higijenu, da teče, curi, prska, kvasi, da je hladna ili topla, da se pretva u led ili paru, da neki predmeti na njoj plutaju, neki tonu, a neki se rastvaraju, da je nose, presipaju…
Međutim važno je upoznati djecu i sa zagađivačima vode, ali i načinom i važnošću  njenog filtriranja. Ovdje je veoma važno pobuditi dječiju svijest o potrebi čuvanja vode od zagađenja, kao i njenoj uštedi. Treba imati na umu da je lista aktivnosti kako igara tako i eksperimenata sa vodom zapravo neograničena i neiscrpna, a sve one mogu doprinjeti osrvarivanju postavljenih odgojno-obrazovnih ciljeva. Odgajatelji imaju slobodu izbora, kreiranja, razrade i strktuiranja aktivnosti, pri čemu, prije svega, treba da vode računa o potrebama, mogućnostima i interesovanjima djece, posvećujući naročitu pažnju njihovom motivisanju da se zabave, te da kroz igru otkriju neka nova saznanja i savladaju nove vještine.
U vrtiću „Višnjik“ odgajatelji su prepoznali inspirativnu karakteristiku vode, te su djeci  ponudili igranje sa prskalicama, bacanje vodenih balona, nošenje vode u situ, dodavanje mokrog sunđera sa stopalima, hvatanje klikera nožnim prstićima u lavoru punom vode, potapanje lađa, eksperimente sa isparavanjem i zaleđivanjem, otkrivanje novih tehnika za slikanjem sa ledom, otkrivanje ko sve živi u vodi, izrade dekoracije vodeni svijet…

Podijeli na socijalnim mrežama

Facebook
LinkedIn
Twitter
Povezane vijesti