Kako potaknuti djecu jasličkog uzrasta na učenje boja?

Potaknuti interes djece jasličkog uzrasta na učenje boja veoma je važan zadatak roditelja i odgajatelja.
Imenovanje boja dio je kognitivnog razvoja djeteta i odvija se kroz nekoliko koraka: uparivanjem, pokazivanjem i imenovanjem. Preporučuje se prvo rad na usvajanju osnovnih boja (crvene, žute, plave).
Djeca prvo razvrstavaju i uparuju predmete koji su iste boje, potom se potiču na uočavanje i pokazivanje, te na kraju da uz imenovane predmete imenuju i koje je boje taj predmet (žuto sunce, plavo nebo…).
Odgajateljica Alma Muharem je u sklopu individualnog stručnog usavršavanja realizirala temu “Cvjetna livada” u vrtiću “Pčelica”. Cilj aktivnosti je bio prepoznavanje, imenovanje i usvajanje osnovnih boja crvene i žute. Kroz inspitativnu priču i inovativnu didaktičku igru potaknula je djecu da pomognu Vili i da uspješno naprave cvjetove uparivanjem boja loptica i cvjetova.

Podijeli na socijalnim mrežama

Facebook
LinkedIn
Twitter
Povezane vijesti