Odluka o isplati novčane naknade za prijevoz na posao i sa posla radnicima JU “Djeca Sarajeva” za mjesec mart 2021. godine i spisak radnika

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2024/05/25032021Odluka-o-isplati-novcane-naknade-za-prijevoz-za-mjesec-mart-2021-godine-i-spisak-uposlenika-1-izbrisano.pdf