Poslovnik o radu Upravnog odbora JU “Djeca Sarajeva”