Sportska dvorana sa učionicama, obdaništem i ambulantom poklon građanima za 43. rođendan Općine Novi Grad

https://www.novigradsarajevo.ba/news/default/sportska-dvorana-sa-ucionicama-obdanistem-i-ambulantom-poklon-gradanima-za-43-rodendan-opcine-novi-grad-1608138643