„Zdravo odrastanje“ za zdrav identitet djece i socijalne interakcije koje ih očekuju u budućnosti

„Zdravo odrastanje” naziv je inovativnog programa namijenjenog djevojčicama i dječacima predškolskih ustanova sa ciljem njihovog osnaživanja i jačanja samopouzdanja kako bi u budućnosti mogli donositi informirane odluke i zaštititi svoje tijelo i zdravlje. Program promoviše nultu stopu nasilja i zasniva se na međusobnom poštovanju i uvažavanju, a predstavljen je na dvodnevnoj radionici namijenjenoj odgajateljicama iz vrtića JU Djeca Sarajeva koje su spremne na uvođenje inovacija u svoj rad i koje posjeduju veliko iskustvo u radu sa djecom. Na izradi programa radila je ekspertna grupa iz oblasti obrazovanja i zdravlja uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS.

Prema riječima programske menadžerice Asocijacije XY Tijane Medvedec Hodžić, ova organizacija već 19 godina radi na unapređenju edukativnih sadržaja iz oblasti zdravlja i zdravih životnih stilova u obrazovnom sistemu sa ciljem zaštite i očuvanja zdravlja svih građana i građanki Bosne i Hercegovine a posebno mladih ljudi.

„Edukacija u oblasti zdravlja je prije svega pitanje ljudskih prava jer djeca i mladi ljudi imaju pravo da budu informirani, imaju pravo na obrazovanje i pravo na dostupne i dobno-prilagođene informacije o zdravlju. S tim u vezi, Asocijacija XY je 2019. godine započela projekt Zdravog odrastanja cija je svrha da se djeci predškolskog uzrasta od 4 do 6 godina omogući pristup kvalitetnim i dobno prilagođenim informacijama i edukativnom sadržaju u ovoj oblasti. Program ima za cilj da doprinese izgradnji životnih vještina djece,” pojašnjava Medvedec Hodžić.

„Najvažniji proizvod programa je priručnik „Zdravo odrastanje” i predstavlja praktično pomagalo odgajateljima u predškolskim ustanovama za spovođenje programa. Sam Priručnik ima šest modula koji su međusobno povezani i imaju za cilj jačanje emocionalne inteligencije i sposobnosti za zdrav razvoj i uspostavljanje odnosa tokom života, razvijaju sposobnost empatije kod djece te doprinose razumijevanju koncepta pristanka, ravnopravnosti, prava i poštivanja svojih i tuđih granica. Asocijacija XY od samog početka razvoja programa Zdravo odrastanje ima podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS. S obzirom da je Priručnik Zdravo odrastanje upravo pilotiran među odgajateljicama predškolskih ustanova, do kraja godine ćemo raditi na njegovoj finalizaciji te planovima za uvođenje u sarajevske vrtiće.”

Profesorica Filofofskog fakulteta sa Odsjeka za pedagogiju i članica ekpertne grupe “Zdravo odrastanje” Dženeta Ćamović kaže da je istraživanje koje je sprovedeno u inicijalnoj fazi ovog projekta pokazalo da odgajatelji i odgajateljice imaju potrebu za dodatnom podrškom kada je u pitanju realizacija sadržaja zdravog odrastanja u vrtićima i da ima prostora za unapređenje. „S obzirom da program nudi inovativan pristup navedenim sadržajima, te da će odgajateljice imati na raspolaganju priručnik Zdravo odrastanje u predškolskim ustanovamaVrtićku kutiju koja će predstavljati posebno iznenađenje, sa lutkama Hanom i Dadom koje djecu vode kroz planirane aktivnosti te dodatnim materijalima kao i edukacije, očekujemo zaista značajnu promjenu. Kontinuirana evaluacija koju planiramo provoditi u narednom periodu pokazat će i koliko smo u tome uspjeli.”

Profesorica sa Pedagoškog fakulteta i članica ekpertne grupe “Zdravo odrastanje” Jasmina Bećirovićmišljenja je da je uključivanje praktičara u kreiranje programa i priručnika neophodna komponenta procesa, ukoliko želimo da taj program i priručnik ima dimenziju funkcionalnosti i kvalitete.

„Kvalitet se očituje u sinergiji različitih objektivnih i subjektivnih faktora u odgojno-obrazovnom procesu koji zadovoljavaju potrebe svih učesnika , dok se funkcionalnost odnosi na primjenjivost priručnika i programa u konkretnoj odgojno-obrazovnoj praksi. Upravo odgajatelji i odgajateljice,   referirajući se na svoja pedagoško-psihološka znanja stečena inicijalnim obrazovanjem i kontinuiranim profesionalnim usavršavanjem, a posebno na svoja praktična iskustva u praksi su najbolji partneri za kreiranje programa i priručnika po mjeri djece,” kazala je Bećirović.

„Predškolski period je vrijeme intenzivnog socijalnog i emocionalnog razvoja djeteta. Odgajatelji, kao i roditelji teže da razvijaju zdrav identitet djeteta, da ga pripreme za različite socijalne interakcije koje ga očekuju u budućnosti. Mi smo modeli koje djeca oponašaju i najuticajniji oblik socijalizacije, usvajanja ponašanja,vještina,vrijednosti,stavova. Sigurna sam da će priručnik naći svoje mjesto u vrtićima i porodicama jer kroz izazovne i zanimljive aktivnosti daje mogućnost da dijete bolje razumije svijet koji ga okružuje i pronađe svoje mjesto u njemu,” zaključila je odgajateljica iz JU Djeca Sarajevo i članica ekpertne grupe “Zdravo odrastanje” Nermina Fočak.

Izvor: http://www.asocijacijaxy.org/-zdravo-odrastanje–za-zdrav-identitet-djece-i-socijalne-interakcije-koje-ih-ocekuju-u-buducnosti

Podijeli na socijalnim mrežama

Facebook
LinkedIn
Twitter
Povezane vijesti