U susret 6. dječijem sajmu simbolično zasađena dva drveta uz pomoć djece iz vrtića „Lane“