Month: August 2023

TREBATE NAS?

Kontakti

Stojimo Vam uvijek na raspolaganju

Direktorica
Ilda Bekrić

Asistent direktora
Anela Hadžić

Tel/fax: 033/213-529
e-mail:  info@djecasarajeva.edu.ba

Koordinator

Tel: 033/ 220-463

Pedagog OJ CENTAR i OJ STARI GRAD ZA VRTIĆE

(“Biseri”, “Bajka”, “Pčelica”, “Bulbuli”,  “Šareni voz”,  “Slavuj”, “Skenderija”, “Makovi”, “Lane”,  Leptirić”)
Enisa Lukač
Tel:033/233-430

Pedagog OJ CENTAR  ZA VRTIĆE
(“Razigrani dani”, “Višnjik” ,  “Vrapčić”, “Iskrica”, “Trešnjica”, “Ilijaš”)
Amela Mujezinović
Tel: 033/444-125

Pedagog-psiholog OJ NOVO SARAJEVO ZA VRTIĆE
(“Rosica”, “Kekec”, “Mašnica”, “Košuta”, “Aprilski cvjetovi”, “Zvončić”)
Ismena Zornić
Tel: 033/525-028

Pedagog OJ NOVI GRAD

(“Dječiji grad”, “Labudovi”, “Kadifica”, “Srećica”, “Žubor” i “Ribica”, “Vjeverica”)
Sanita Sarajčić-Kadrović
Tel: 033/213-528

Pedagog OJ NOVI GRAD

(“Lastavica”, “Dunje”, “Aneks”, “Žiš”, “Zeko”, “Lužani” i “Radost”, “Umihana Čuvidina”)
Merjem Berber Vehabović
Tel:033/641-542

Pedagog za OBAVEZNI PROGRAM U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU
Amela Halilović
Tel: 033/526-861

Koordinator za OBAVEZNI PROGRAM U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU
Belma Velić
Tel: 033/200-882

Socijalni radnik
Amela Buljubašić
Tel:033/208-234

Psiholog
Amina Cerić 
(“Skenderija”, “Višnjik”, “Iskrica”, “Razigrani dani”, “Leptirić”, “Vrapčić”, “Makovi”, “Lane”, “Bajka”, “Biseri”, “Pčelica”, “Slavuj”, “Šareni voz”, “Dječiji Grad”, “Srećica”, “Kadifica”, “Labudovi”, “Žubor”, “Ribica”, “Bulbulu”; “Vjeverica”)
Tel:033/203-255

Elmina Mustafić
(“Trešnjica”, “Ilijaš”, “Kekec”, “Mašnica”, “Košuta”, “Rosica”, Aprilski cvjetovi”; “Zvončić”, “Dunje”, “Lastavica”, “ŽIŠ”, “”Zeko”, “Aneks”, “Lužani”, “Radost”, “Umihana Čuvidina”)
Tel:033/661-505

Rukovodilac službe

Tel: 033/255-590
e-mail: pravnasluzba@djecasarajeva.edu.ba

Rukovodilac službe Svjetlana Hadžidamjanović Tel: 033/255-594 e-mail: racunovodstvo@djecasarajeva.edu.ba
Rukovodilac službe Džana Čelik  Tel: 033/444-014 e-mail: nabavka@djecasarajeva.edu.ba 

OJ STARI GRAD

1.

BAJKA

Vrbanjuša 35

033/531-649

2.

BISERI

Očaktanum 60

033/536-220

3.

PČELICA

Jekovac 1

033/233-430

4.

SLAVUJ

Josipa
Vancaša 25

033/226-440

5.

ŠARENI VOZ

Odobašina 10

033/206-517

 

6.

BULBULI

Hulusina 10

 033/233-550

OJ CENTAR

7.

ILIJAŠ

Kakanjska 15

033/402-217

8.

ISKRICA

Patriotske lige 16 

033/220-463
033/202-851

9.

LANE

Hermana Koste 3

033/202-981

10.

LEPTIRIĆ

Kranjčevićeva 23

033/206-598

11.

MAKOVI

Maka
Dizdara 12

033/220-211

12.

RAZIGRANI
DANI

Patriotske lige 35

033/444-125

13.

SKENDERIJA

Skenderija 20

033/208-234

14.

TREŠNJICA

F. Merzuka bb

033/433-881

15.

VIŠNJIK

 Bolnička 38

033/203-255

16.
17.

VRAPČIĆ
LJILJANI

Husrefa Redžića 5
Omladinska 12

033/205-004
033/423-002

OJ NOVO SARAJEVO

18.

APRILSKI
CVJETOVI

Envera Šehovića 1

033/650-483

19.

KEKEC

Ferde
Hauptmana 36

033/616-331

033/526-861

20.

KOŠUTA

Aleja lipa 49

033/617-322

21.

MAŠNICA

Kemala K. 30

033/661-505

22.

ROSICA

Paromlinska 7

033/525-028

23.

ZVONČIĆ

Zmaja
od Bosne 38

033/663-789

OJ NOVI GRAD

24.

ANEKS

Vrbovska bb

033/408-990

25.

DJEČIJI GRAD

Olimpijska bb

033/469-591

033/469-590

26.

DUNJE

Brčanska bb

033/648-984

033/645-553

27.

KADIFICA

Hamdije
Kapidžića 1-2

033/586-482

28.

LABUDOVI

Prvomajska 41

033/643-194

29.

LASTAVICA

Gradačačka 145

033/641-542

033/643-877

30.

LUŽANI

Lužani bb

033/407-179

31.

RADOST

A. Bojovića
bb

033/698-338

32.

RIBICA

Igmanski put 85

033/422-733

33.

SREĆICA

Dobrinj.
bolnice 4

033/460-527

34.

UMIHANA ČUVIDINA

Smaila Šikala 1

033/213-531 

35.

VJEVERICA

Trg
međunarodnog prijateljstva 4

033/213-528

36.

ZEKO

Adema Buće 56

033/644-880

37.

ŽIŠ

Safeta
Zajke  6

033/256-299

38.

ŽUBOR

Teheranski trg 8

033/246-462

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA OJ STARI GRAD
Alma Džanić:
„Biseri“, “Bulbuli”, „Pčelica“, „Bajka“, „Šareni voz“ , „Slavuj“, “Lane”, “Leptirić”, “Makovi” i “Skenderija”
Tel: 033/408-729 sjedište u vrtiću “Skenderija”

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA OJ CENTA

Mediha Forto:
„Iskrica“, „Višnjik“, „Vrapčić“, “Razigrani dani”, „Trešnjica“, “Ilijaš” i “Ljiljani”
Tel: 033/408-728 sjedište u vrtiću “Iskrica”

 

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA OJ NOVO SARAJEVO
Nađa Gašević, Jasna Redžepagić i Bisera Azapagić:
„Aprilski cvjetovi“, „Kekec“, „Košuta“, „Mašnica“, „Rosica“ i „Zvončić“
Tel: 033/616-331 sjedište u vrtiću “Kekec”

 

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA OJ NOVI GRAD
Zijada Efendić:
“Labudovi”, “Srećica”, “Dječiji grad” , “Kadifica”, “Žubor”, “Vjeverica”, “Ribica”
Tel: 033/469 591 sjedište u vriću “Dječiji grad”

Jasminka Mešanović:
“Aneks”, “Lastavica”, “Dunje”, “Lužani”, “Zeko”, “Žiš”, “Ribica” i “Radost”, “Umihana Čuvidina”
Tel: 033/469 – 591 sjedište u vrtiću “Dječiji grad”

Vrtić Dječiji grad

Vrtić ŽIŠ

Vrtić Anex

Vrtić Kadifica

Mapa vrtića