Odluke o isplati otpremnine za odlazak u penziju br: 06-02-1238/22