Odluka i pitanja, Odluka o utvrđivanju liste pitanja za pismeni i usmeni ispit te lista propisa i literature iz oblasti iz koje će se polagati pismeni i usmeni ispit

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2022/12/29122022-Odluka-i-pitanja.pdf