Odluke o uplati naknade za polaganje stručnog ispita-Odgajatelja-lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u JU “Djeca Sarajeva” Sarajevo

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2022/04/27042022-6-Odluka-o-polaganju-strucnog-ispita-E-A-05-08-38.pdf

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2022/04/27042022-7-Odluka-o-uplati-nakande-za-polaganje-strucnog-ispita-M-I-05-08-39.pdf