Odluka o naknadi za prekovremeni rad za mjesec decembar 2021. godine

https://djecasarajeva.edu.ba/wp-content/uploads/2022/01/19022022Odluka-o-naknadi-za-prekovremeni-rad-E-S-05-08-163.pdf